Students Taking Exams
Giving a Lecture
Seminars - Events in Vietnam

Sự kiện sắp diễn ra.

Greece Passport.jpg

Khám phá quyền lợi khi sở hữu BĐS tại Hy Lạp

Thời gian: 19h, ngày 9/6/2021

ZOOM ONLINE

Đăng ký tham gia
Greek Streets

Giao lưu với cộng đồng người Việt sống tại Hy Lạp

Thời gian: 19h, ngày 15/6/2021

ZOOM ONLINE

Đăng ký tham gia