Athens.jpg
BELL AIR 1.jpg
.png

Hướng dẫn cơ bản về chương trình Thị thực Vàng định cư Hy Lạp cập nhật chính sách mới năm 2021.

Luật Golden Visa của Hy Lạp đã thay đổi vào ngày 23.12.2020

Giờ đây, bạn có thể đăng ký chương trình hoàn toàn từ xa. Bạn hoặc những người phụ thuộc của bạn không phải nhập cảnh vào Hy Lạp trong/ trước quá trình đăng ký.


Tìm hiểu về Chương trình Thị thực Vàng Hy Lạp.

Ra mắt vào năm 2013, Chương trình Thị thực Vàng Hy Lạp cấp giấy phép cư trú 5 năm để đổi lấy khoản đầu tư bất động sản trị giá 250.000 € ở Hy Lạp. Bạn có thể đưa gia đình mình vào chương trình cư trú. Thị thực Vàng Hy Lạp cho phép bạn sống ở Hy Lạp và đi du lịch khắp khu vực Schengen mà không cần thị thực.

Hãy thực hiện một vài bước đầu tiên trong hành trình của bạn bằng cách tìm hiểu chương trình Thị thực Vàng Hy Lạp là gì, ai đủ điều kiện đăng ký, yêu cầu đầu tư là gì và tất cả các chi tiết khác trước khi bạn đưa ra quyết định.


Những lợi ích của Chương trình Thị thực Vàng Hy Lạp


1. Quyền được sống tại Hy Lạp

Thị thực Vàng Hy Lạp cho phép bạn và gia đình bạn sống ở Hy Lạp. Không giới hạn về thời gian bạn có thể ở lại. Trên thực tế, cũng không có yêu cầu về thời gian lưu trú tối thiểu. Quyền được sống ở Hy Lạp cũng đi kèm với các lợi ích chăm sóc sức khỏe cộng đồng và giáo dục.


2. Du lịch miễn thị thực

Thị thực Vàng Hy Lạp cho phép bạn tự do đi lại trong khối Schengen mà không cần xin thị thực bổ sung. Khu vực Schengen bao gồm 26 quốc gia châu Âu đã chính thức bãi bỏ thị thực và kiểm soát biên giới tại biên giới chung của họ.


3. Đoàn tụ gia đình

Gia đình bạn có thể tham gia cùng bạn không? Họ chắc chắn có thể. Chương trình định cư cho phép bạn và các thành viên trong gia đình bao gồm vợ / chồng và con cái của bạn dưới 21 tuổi trong chương trình. Điều này có nghĩa là tất cả các thành viên trong gia đình cũng có thể nhận và tận hưởng tất cả các lợi ích của thẻ Golden Visa. Chương trình Hy Lạp cung cấp quyền lợi Gia đình Mở rộng. Điều này có nghĩa là bố mẹ và bố mẹ chồng của người nộp đơn chính cũng có thể nhận được thẻ mà không cần yêu cầu gì thêm.


4. Mức đầu tư thấp trong một thị trường bất động sản đầy hứa hẹn.

Trong số các chương trình Golden Visa ở Châu Âu, Hy Lạp có múc đầu tư thấp nhất. Bạn có thể đầu tư 250.000