Athens.jpg
BELL AIR 1.jpg
.png

Trụ sở chính của V² DEVELOPMENT - trung tâm thủ đô Athens

Đã cập nhật: Th05 22

Thứ Tư, ngày 25 tháng 9 đánh dấu lễ khai trương trụ sở mới của V² Development tại quảng trường Syntagma và lễ ăn mừng việc ký kết mối quan hệ hợp tác chiến lược với Von Poll Real Estate.